Thảm họa động đất sóng thần ở Nhật Bản năm 2011

Tác giả: Phạm Vũ

Giọng đọc: Hướng Dương