Nhà Nông Cần Biết 

Tác giả: Nhiều tác giả 
Nhà xuất bản Văn Hóa Dân Tộc ấn hành năm 2005
Giọng đọc: Hoàng Anh