Các Ngành Khoa Học

Tác giả: Hồ Cúc

Các bạn trẻ vào đời cần trang bị cho mình một số kiến thức bao quát và chính xác về các lĩnh vực quan trọng nhất của thiên nhiên và thế giới con người. Trong thời đại thông tin và toàn cầu hóa hiện nay, yêu cầu đó trở nên bức thiết hơn cả. “Chìa khóa vàng tri thức” gồm 10 tác phẩm, lần lượt đề cập đến các lĩnh vực thiên văn, núi non, sông ngòi, lịch sử, các nhân vật nổi tiếng, các quốc gia trên thế giới.