Vũ Trụ Giãn Nở

Tác giả: Mark Abalick

Với ngôn ngữ trong sáng, không có những thuật ngữ chuyên sâu, Mark Abalick dẫn dắt người đọc đi từ những biến đổi cơ bản xảy ra trong những giây phút ban đầu của thời gian, sự tạo thành các hạt nguyên tử đầu tiên. Tiếp sau Big Bang, ông mô tả sự hình thành của các ngôi sao, các hành tinh, các thiên hà, và tìm hiểu những lý thuyết kiến giải nguồn gốc của sự sống. Phần cuối cùng của cuốn sách giới thiệu một số ý tưởng mới nhất trong lĩnh vực thiên văn học, bao gồm các vũ trụ sơ sinh, lỗ sâu đục và những chuyến du hành xuyên thời gian. Đây là cẩm nang dành cho người bắt đầu tìm hiểu về Big Bang và hơn thế nữa.


  Sách nói khác:

 • Môi Trường Và Sự Bảo Tồn - Sách nói Khoa Học
 • Các Ngành Khoa Học - Sách nói Khoa Học
 • Những Chuyện Lạ Về Biển - Sách nói Khoa Học
 • Không Khí Và Nước - Sách nói Khoa Học
 • Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Động Vật - Sách nói Khoa Học
 • Các Nhà Khoa Học Và Những Phát Minh - Sách nói Khoa Học
 • Trái Đất Và Các Hiện Tượng Tự Nhiên - Sách nói Khoa Học
 • Vượt Qua Sa Mạc - Sách nói Khoa Học
 • Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Cơ Thể Người - Sách nói Khoa Học
 • Bí Ẩn Về Sự Sống Loài Người - Sách nói Khoa Học
 • Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn tập 1 - Sách nói Khoa Học
 • Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn tập 2 - Sách nói Khoa Học
 • Tôi Là Ai Và Nếu Vậy Thì Bao Nhiêu – Richard David Precht - Sách nói Khoa Học
 • Lược Sử Thời Gian – Stephen Hawking - Sách nói Khoa Học
 • Nguồn Gốc Văn Minh Nhân Loại - Sách nói Khoa Học
 • Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Thực Vật - Sách nói Khoa Học
 • Thách Thức Trùng Khơi – Henry Brook - Sách nói Khoa Học
 • Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn tập 4 - Sách nói Khoa Học
 • Thăm Dò Vụ Trụ – Nam Việt - Sách nói Khoa Học
 • Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn tập 3 - Sách nói Khoa Học