Vũ Trụ Giãn Nở

Tác giả: Mark Abalick

Với ngôn ngữ trong sáng, không có những thuật ngữ chuyên sâu, Mark Abalick dẫn dắt người đọc đi từ những biến đổi cơ bản xảy ra trong những giây phút ban đầu của thời gian, sự tạo thành các hạt nguyên tử đầu tiên. Tiếp sau Big Bang, ông mô tả sự hình thành của các ngôi sao, các hành tinh, các thiên hà, và tìm hiểu những lý thuyết kiến giải nguồn gốc của sự sống. Phần cuối cùng của cuốn sách giới thiệu một số ý tưởng mới nhất trong lĩnh vực thiên văn học, bao gồm các vũ trụ sơ sinh, lỗ sâu đục và những chuyến du hành xuyên thời gian. Đây là cẩm nang dành cho người bắt đầu tìm hiểu về Big Bang và hơn thế nữa.