Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn tập 4

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Anh (biên soạn)

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hùng

​”… xác ướp của người băng Ötzi có niên đại 5.300 năm, đem theo bên mình là dao và cán mũi tên có niên đại 7.000 năm, chiếc rìu có niên đại khoảng năm 4.600 năm, một chiếc áo có niên đại 8.000 năm. Lẽ nào người đàn ông này đã sử dụng tên và áo khoác của cụ tổ nhưng lại cầm rìu của con cháu mình?…”