Huyền Thoại Về Các Chòm Sao 

Tác giả: Hoàn Vũ (biên soạn)
Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2007
Giọng đọc: Quang Điền