Tôi Là Ai Và Nếu Vậy Thì Bao Nhiêu – Richard David Precht

Tôi Là Ai Và Nếu Vậy Thì Bao Nhiêu Tác giả: Richard David Precht Nhà xuất bản Dân Trí ấn hành Giọng đọc: Xuân Hùng ​Có rất nhiều cuốn...

Tâm lý học và đời sống

Tâm lý học và đời sống Tác giả: Richard J.Gerrig & Philip G.Zimbardo Nhà xuất bản Lao Động Giọng đọc: nhiều người đọc

Bấm Huyệt Thập Chỉ Đạo – Hoàng Duy Tân

Bấm Huyệt Thập Chỉ Đạo  Tác giả: Hoàng Duy Tân Giọng đọc: Xuân Hùng

Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar

Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar Tác giả: Thomas Cathcart & Daniel Klein Nhà xuất bản Thế Giới và công ty Nhã Nam ấn hành Giọng...

Luật Hình Sự Việt Nam (phần Các Tội Phạm) quyển 1 – Trần Thị Quang Vinh chủ biên

Luật Hình Sự Việt Nam (phần Các Tội Phạm) quyển 1 Tác giả: Trần Thị Quang Vinh chủ biên Nhà xuất bản Hồng Đức  Giọng đọc: nhiều người đọc

Ý Chí Sắt Đá

Ý Chí Sắt Đá  Tác giả: Nguyễn Hiến Lê "Cuộc du học của Huyền Trang thích thú vô cùng. Tới đâu ông cũng gặp những di tích của đạo Phật, mà thảo...

Gương Hy Sinh – Nguyễn Hiến Lê

Gương Hy Sinh  Tác giả: Nguyễn Hiến Lê Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành Giọng đọc: Hồng Vị

Học Cho Ai? Học Để Làm Gì? – Tiêu Vệ

Học Cho Ai? Học Để Làm Gì? Tác giả: Tiêu VệNhà xuất bản Kim Đồng ấn hànhGiọng đọc: Phạm Tân

Khúc Tiêu Đồng – Hồi Ký Của Vị Quan Triều Nguyễn

Khúc Tiêu Đồng - Hồi Ký Của Vị Quan Triều Nguyễn  Tác giả: Hà Ngại Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Ngọc Hân

Án Mạng Trên Sông Nile – Agatha Christie

Án Mạng Trên Sông Nile  Tác giả: Agatha Christie Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Lê Như Quỳnh

Các Bậc Vĩ Nhân Lập Quốc Trong Lịch Sử Việt Nam

Các Bậc Vĩ Nhân Lập Quốc Trong Lịch Sử Việt Nam  Tác giả: nhóm trí thức Việt biên soạn Nhà xuất bản Lao Động ấn hành Giọng đọc: Minh Hoàng

Giáo trình Xã hội học đại cương

Giáo trình Xã hội học đại cương  Tác giả: Phạm Đức Trọng (chủ biên) Nhà xuất bản Hồng Đức Giọng đọc: nhiều người đọc

Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam – Lê Minh Quốc

Danh Nhân Văn Hóa Việt Nam  Tác giả: Lê Minh Quốc Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2010 Giọng đọc: Thanh Trúc

Nhớ Và Ghi Về Hà Nội – Nguyễn Công Hoan

Nhớ Và Ghi Về Hà Nội Tác giả: Nguyễn Công Hoan Nhà xuất bản Trẻ Giọng đọc: Trung Nghị

Lý Thuyết Hệ Thống Và Điều Khiển Học

Lý Thuyết Hệ Thống Và Điều Khiển Học Tác giả: Nguyễn Địch (chủ biên) Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông Giọng đọc: Phương Hùng