Tần Thủy Hoàng Doanh Chính

Tác giả: Quang Nguyên

Nhà xuất bản Thời Đại ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên