Võ Thị Sáu – Con Người Và Huyền Thoại 

Tác giả: Nguyễn Đình Thống

Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân ấn hành năm 2008

Giọng đọc: Thu Hiền

  Sách nói khác:

 • Trò Chuyện Với Nguyễn Tuân – Nguyễn Thị Ngọc Trai - Sách nói Danh Nhân
 • Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp – đại tướng của nhân dân, của hòa bình - Sách nói Danh Nhân
 • Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học – Nguyễn Phong Nam  - Sách nói Danh Nhân
 • Thi Hào Nguyễn Du - Sách nói Danh Nhân
 • Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Qua Một Số Bài Báo Sau Khi Đại Tướng Qua Đời - Sách nói Danh Nhân
 • Tuổi Xanh Nguyễn Đình Chiểu – Thái Vũ - Sách nói Danh Nhân
 • Vua Duy Tân 1916 – Nguyễn Trương Đàn - Sách nói Danh Nhân
 • Võ Nguyên Giáp Hào Khí Trăm Năm – Trần Thái Bình - Sách nói Danh Nhân
 • Những Trạng Nguyên Đặc Biệt Trong Lịch Sử Việt Nam - Sách nói Danh Nhân
 • Gương Hy Sinh – Nguyễn Hiến Lê - Sách nói Danh Nhân
 • Shakespeare – Từ chú bé làm da đến nhà viết kịch vĩ đại - Sách nói Danh Nhân
 • Nguyên Phi Ỷ Lan – Quỳnh Cư - Sách nói Danh Nhân
 • Tần Thủy Hoàng Doanh Chính – Quang Nguyên - Sách nói Danh Nhân
 • Vua Hàm Nghi – Một Tâm Hồn Việt Ở Chốn Lưu Đày - Sách nói Danh Nhân
 • Einstein – Nguyễn Xuân Xanh - Sách nói Danh Nhân
 • Trịnh Công Sơn Bob Dylan như trăng và nguyệt - Sách nói Danh Nhân
 • Danh Nhân Cách Mạng Việt Nam – Lê Minh Quốc - Sách nói Danh Nhân
 • Tiểu sử Barack Obama – Joann F.Price - Sách nói Danh Nhân
 • Marie Curie một đời hy sinh cho khoa học - Sách nói Danh Nhân
 • Albert Einstein – Con Người Vĩ Đại - Sách nói Danh Nhân