Trịnh Công Sơn Bob Dylan như trăng và nguyệt

281

Trịnh Công Sơn Bob Dylan như trăng và nguyệt

Tác giả: John C.Schafer

Nhà xuất bản Trẻ

Giọng đọc: Hướng Dương