Vua Hàm Nghi – Một Tâm Hồn Việt Ở Chốn Lưu Đày

Tác giả: Nguyễn Đắc Phương

Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên