Marie Curie một đời hy sinh cho khoa học

Tác giả: Nguyễn Thế Tài

Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM ấn hành

Giọng đọc: Thủy Tiên