Danh Nhân Khoa Học Việt Nam – Lê Minh Quốc

248

Danh Nhân Khoa Học Việt Nam

Tác giả: Lê Minh Quốc

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Trung Can

​Non sông, đất nước ta trải qua hơn 4.000 năm văn hiến đã sinh ra biết bao người con ưu tú trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Với tập 3 của bộ sách Kể chuyện Danh nhân Việt Nam giới thiệu cùng bạn đọc những danh nhân tiêu biểu, có nhiều cống hiến lẫy lừng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và được xếp theo thứ tự năm sinh, để bạn đọc tiện theo dõi theo từng thời kỳ lịch sử.