Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn Người – Hoàng Xuân Huy

537

Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn Người 

Tác giả: Hoàng Xuân Huy

Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành

Giọng đọc: Trung Nghị