Thời Thơ Ấu Của Các Huyền Thoại Thể Thao 

Tác giả: David Stabler

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Minh Hoàng