Thời Thơ Ấu Của Các Tổng Thống Mỹ 

Tác giả: David Stabler

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hùng