Phan Đình Phùng một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời

Tác giả: Đào Trinh Nhất

Nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ TPHCM ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hân