Chiếc Ngai Vàng 

Tác giả: Lan Khai 

Nhà xuất bản Văn Nghệ TPHCM ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hân