Angela Merkel thế giới của vị nữ thủ tướng

Tác giả: Stefan Kornelius

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Ngọc Hân