15 Anh Hùng Dân Gian Các Thời Đại

Tác giả: Đoàn Doãn (biên dịch)

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin

Giọng đọc: Phương Minh