Khổng Tử Tinh Hoa

Tác giả: Vu Đan

Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM ấn hành

Giọng đọc: Minh Hoàng