Chuyện Tình Các Danh Nhân Việt Nam tập 2

Tác giả: Lê Minh Quốc

Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM ấn hành

Giọng đọc: Phương Minh