Tình Sử Hô Xuân Hương 

Tác giả: Bùi Bội Tỉnh

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2008

Giọng đọc: Dương Liễu

  Sách nói khác:

 • Đại tướng tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp – đại tướng của nhân dân, của hòa bình - Sách nói Danh Nhân
 • Đại Tướng Võ Nguyên Giáp Qua Một Số Bài Báo Sau Khi Đại Tướng Qua Đời - Sách nói Danh Nhân
 • Phan Đình Phùng một vị anh hùng có quan hệ đến lịch sử hiện thời - Sách nói Danh Nhân
 • Hồ Chí Minh xin nhớ mãi ơn Người – Hoàng Xuân Huy - Sách nói Danh Nhân
 • Nam Hải Dị Nhân – Phan Kế Bính - Sách nói Danh Nhân
 • Shakespeare – Từ chú bé làm da đến nhà viết kịch vĩ đại - Sách nói Danh Nhân
 • Những Trường Đại Học Của Tôi – Macxim Gorki - Sách nói Danh Nhân
 • Võ Nguyên Giáp Hào Khí Trăm Năm – Trần Thái Bình - Sách nói Danh Nhân
 • Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng – Trịnh Quang Phú - Sách nói Danh Nhân
 • Nguyễn Đình Chiểu từ quan điểm thi pháp học – Nguyễn Phong Nam  - Sách nói Danh Nhân
 • 219 Danh Nhân Thế Giới – Lương Văn Hồng (biên soạn) - Sách nói Danh Nhân
 • Danh Nhân Nghệ Sĩ Thế Giới – Giang Tân (biên soạn) - Sách nói Danh Nhân
 • Darwin Ông Hoàng Sinh Học – Trần Phương Hạnh - Sách nói Danh Nhân
 • Thi Nhân Việt Nam từ 1932 đến 1941 – Hoài Thanh, Hoài Chân - Sách nói Danh Nhân
 • Những Trạng Nguyên Đặc Biệt Trong Lịch Sử Việt Nam - Sách nói Danh Nhân
 • Trịnh Công Sơn Bob Dylan như trăng và nguyệt - Sách nói Danh Nhân
 • Các Bậc Vĩ Nhân Lập Quốc Trong Lịch Sử Việt Nam - Sách nói Danh Nhân
 • Bác Hồ Kể Chuyện Tây Du Ký – Trần Văn Giang - Sách nói Danh Nhân
 • Bác Sĩ Đặng Văn Ngữ – Đức Hoài - Sách nói Danh Nhân
 • Doanh Nhân Văn Hóa Việt Nam – Lê Minh Quốc - Sách nói Danh Nhân