Thi Nhân Việt Nam từ 1932 đến 1941

Tác giả: Hoài Thanh, Hoài Chân

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành 2011

Giọng đọc: Hồng Hà