Bác Hồ Kể Chuyện Tây Du Ký – Trần Văn Giang

324

Bác Hồ Kể Chuyện Tây Du Ký

Tác giả: Trần Văn Giang

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2008

Giọng đọc: Lê Hương