Từ Làng Sen Đến Bến Nhà Rồng

Tác giả: Trịnh Quang Phú

Nhà xuất bản Văn Học ấn hành năm 1996

Giọng đọc: Trung Nghị