Trần Nhân Tông 

Tác giả: PGS.TS Lê Cung

Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành

Giọng đọc: Luyên Xuyến