Nghĩ Như Nhà Vô Địch

Tác giả: Donald J. Trump & Meredith Mclver

Nhà xuất bản Trẻ ấn hành

Giọng đọc: Quang Điền