Mẹ Teresa Trên cả tình yêu

496

Mẹ Teresa Trên cả tình yêu

Tác giả: Bích Nga, Ngọc Sáu, Hoa Phượng biên dịch

Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành năm 2008

Giọng đọc: Hoàng Anh