Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ (tái bản có bổ sung) – ThS Nguyễn Xuân Quang

Giáo Trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ  Tác giả: ThS Nguyễn Xuân Quang Nhà xuất bản Hồng Đức Giọng đọc: nhiều tác giả

Lược Sử Thời Gian – Stephen Hawking

Lược Sử Thời Gian Tác giả: Stephen HawkingNhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Xuân Hùng

Nguồn Gốc Loài Người – Phạm Thành Hổ

Nguồn Gốc Loài Người  Tác giả: Phạm Thành Hổ Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hànhGiọng đọc: Ngọc Hiếu 

Phát Triển Cộng Đồng – Nguyễn Thị Oanh

Phát Triển Cộng Đồng Tác giả: Nguyễn Thị Oanh Nhà xuất bản Giáo Dục Giọng đọc: nhiều người đọc

Darwin Ông Hoàng Sinh Học – Trần Phương Hạnh

Darwin Ông Hoàng Sinh Học Tác giả: Trần Phương Hạnh Nhà xuất bản TP HCM ấn hành năm 1999 Giọng đọc: Như Minh

Các Vị Nữ Danh Nhân Việt Nam – Lê Minh Quốc

Các Vị Nữ Danh Nhân Việt Nam  Tác giả: Lê Minh Quốc Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2009 Giọng đọc: Ngọc Hân

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam – TS Nguyễn Thị Thương Huyền

Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam  Tác giả: TS Nguyễn Thị Thương Huyền Nhà xuất bản Hồng Đức Giọng đọc: nhiều người đọc

Hồn Việt Nam trong mỗi chuyến đi

Hồn Việt Nam trong mỗi chuyến đi Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Ngân Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Thủy Tiên

Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học

Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học Tác giả: Phạm Văn Quyết và Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội ấn hành năm 2001 Giọng đọc:...

Hà Nội và Hải Phòng

Hà Nội và Hải Phòng Giọng đọc: Trung Nghị

Học Cho Ai? Học Để Làm Gì? – Tiêu Vệ

Học Cho Ai? Học Để Làm Gì? Tác giả: Tiêu VệNhà xuất bản Kim Đồng ấn hànhGiọng đọc: Phạm Tân

Nhập Môn Xã Hội Học – Trần Thị Kim Xuyến

Nhập Môn Xã Hội Học  Tác giả: Trần Thị Kim Xuyến Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM ấn hành  Giọng đọc: Nhiều người đọc

Huế

Huế Giọng đọc: Hướng Dương

Luận Về Cải Cách Giáo Dục – Viên Trấn Quốc

Luận Về Cải Cách Giáo Dục Tác giả: Viên Trấn Quốc Nhà xuất bản Giáo Dục ấn hành năm 2011 Giọng đọc: nhiều người đọc