Sài Gòn Chữ Vội Trên Vai – Vũ Minh Đức 

226

Sài Gòn Chữ Vội Trên Vai

Tác giả: Vũ Minh Đức 

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp.HCM ấn hành

Giọng đọc: Hướng Dương