Sen Nở Chốn Tử Tù

Tôi cố gắng sống theo lời dạy của Đức Phật. Qua sự tĩnh tọa, tôi học được cách kiên nhẫn. Đây là điều quý nhất khi bạn sống trong hoàn cảnh tù tội. Hiện nay tôi mỉm cười nhiều hơn. Tôi thưởng thức từng giây phút hiện tại và tôi đã học được một điều quan trọng nhất mà con người phải học-chết như thế nào để được bình an? Mỗi đêm khi tôi nhắm mắt ngủ, tôi nghĩ rằng tôi đang chết. Nếu tôi sớm bị hành hình, tôi sẽ chết với nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi, già nua xấu xí của tôi. Người hành hình có thể không hiểu, nhưng bạn sẽ hiểu.

  Sách nói khác:

 • Những Câu Chuyện Thiện Ác – Thích Tâm Thuận - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Suối Nguồn Tâm Linh – Ajahm Chah - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Những Tâm Tình Cô Đơn – Nguyên Minh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • 13 Vị Tổ Tịnh Độ Tông – HT Thích Thiền Tâm - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Duy Lực Ngữ Lục – HT Thích Duy Lực - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Hạnh Hiếu Trong Đạo Phật - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Bước Đầu Học Phật – Sách nói – Thích Thanh Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Nắng Mới Trong Vườn Thiền – Thích Nhật Quang - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Những Vị Thiền Sư Đương Thời – Jack Kornfield - Tổng Hợp Phật Pháp
 • An Lạc Từ Tâm – HT Thích Thánh Nghiêm - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy – Thích Nhất Hạnh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Đức Phật Thuyết Giảng Về Tánh Không Và Vô Ngã - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Quyển Sách Cho Nhân Loại - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thế Giới Cực Lạc – Thích Nhật Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • 48 Tọa Đàm Khế Lý Khế Cơ – Diệu Âm (Minh Trị) - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Chân Thật Niệm Phật Cực Lạc Hiện Tiền - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Cặn Bã Ký Ức – Như Sanh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Khi Nào Chim Sắt Bay – Ni sư Ayya Khema - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Minh Triết Trong Đời Sống - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thập Đại Đệ Tử Phật - Tổng Hợp Phật Pháp