Trăm Điều Thiền Quán

Tác giả: Dịch Giả: Thích Ngộ Thành

Thiền quán có năng lực giúp hành giả chuyển hóa các tầng lớp tối đen của tâm thức vốn làm cho con người đánh bật nét hồn nhiên của niềm an vui; đồng thời có thể tái tạo lại năng lượng đẩy lùi nỗi khổ, đắp xây hạnh phúc. Luận phẩm “Trăm điều thiền quán” của ngài Dilgo Khyentse Rinpoche, cùng tên tác phẩm của ngài Padampa Sangye, là bản sớ giải xuất sắc, đã trao tặng cho ta cặp kính tuệ giác, có khả năng giúp cho người quán chiếu thẩm thấu thực tại như chúng đang là. Tiến trình vượt qua sanh, già, bệnh và chết, hành giả nhìn thấy rất rõ cuộc sống như chợ trời họp tan, thân người chỉ là tạm bợ chóng vánh; từ đó quyết tâm tu học, rũ bỏ mọi vướng mắc, đạt được niềm an lạc trong thực tiễn hành trì.