Nhật Kí Anne Frank – Eleanor Roosevelt

Nhật Kí Anne Frank Tác giả: Eleanor Roosevelt Nhà xuất bản Văn Học  Giọng đọc: Ngọc Hân

Người thầy – Hồi ức của một nhà giáo Mỹ – Frank McCourt

Người thầy - Hồi ức của một nhà giáo Mỹ Tác giả: Frank McCourt Nhà xuất bản Hội Nhà Văn & Nhã Nam ấn hành Giọng đọc: Trọng Thanh

Người Nhạc Sĩ Mù – V.Korolenco

Người Nhạc Sĩ Mù Tác giả: V.Korolenco Nhà xuất bản Văn Học Hà Nội ấn hành 2000 Giọng đọc: Bá Chung

Người Bị CIA Cưa Chân 6 Lần – Mã Thiện Đồng

Người Bị CIA Cưa Chân 6 Lần Tác giả: Mã Thiện Đồng Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM ấn hành Giọng đọc: Phạm Hùng

Một Người Chân Chính – Bôris Pôlêvôi

Một Người Chân Chính Tác giả: Bôris Pôlêvôi Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành 2006 Giọng đọc: Quang Điền

Mơ Những Giấc Mơ Mới – Jai Pausch

Mơ Những Giấc Mơ Mới Tác giả: Jai Pausch Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Hoàng Anh

Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Johann Wyss

Lớn Lên Trên Đảo Vắng Tác giả: Johann Wyss Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: Hồng Nhị

Kira Kira – Cynthia Kadohata

Kira Kira Tác giả: Cynthia Kadohata Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Như Minh

Khuôn Mặt Người Khác – Kôbô Abê

Khuôn Mặt Người Khác Tác giả: Kôbô Abê Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành 2001 Giọng đọc: Bá Chung

Không Rào Cản – Ototake Hirotada

Không Rào Cản Tác giả: Ototake Hirotada Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: Quốc Bình

Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không – Paul Kalanithi

Khi Hơi Thở Hóa Thinh Không Tác giả: Paul Kalanithi Nhà xuất bản Lao Động & Công Ty Sách Alpha ấn hành Giọng đọc: Phương Thảo

Hòn Đảo Cá Heo Xanh – Scott O’dell

Hòn Đảo Cá Heo Xanh Tác giả: Scott O'dell Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Tường Vy

Hãy Chăm Sóc Mẹ – Shin Kyung Sook

Hãy Chăm Sóc Mẹ Tác giả: Shin Kyung Sook Nhà xuất bản Hà Nội & Công Ty Nhã Nam ấn hành Giọng đọc: Thanh Trúc

Hành Trang Vào Đời Của Tuổi Teen – Ben Bernstein

Hành Trang Vào Đời Của Tuổi Teen Tác giả: Ben Bernstein Nhà xuất bản Thanh Hóa & Công Ty Văn Hóa Văn Lang ấn hành Giọng đọc: Hoàng Anh

Hai Dấu Chân Nhỏ Trên Cát Ẩm – Anne – Dauphine Julliand

Hai Dấu Chân Nhỏ Trên Cát Ẩm Tác giả: Anne - Dauphine Julliand Nhà xuất bản Phụ Nữ Giọng đọc: Như Minh

Nghe nhiều