Thằng Nhóc

Tác giả: An-Phôngx Đô-Đê

Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành 1999

Giọng đọc: Bá Chung

  Sách nói khác:

 • Khuôn Mặt Người Khác – Kôbô Abê - Truyện Dài
 • Người Nhạc Sĩ Mù – V.Korolenco - Truyện Dài
 • Nữ Sinh – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Dài
 • Bàn Có Năm Chỗ Ngồi – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Dài
 • Trước Vòng Chung Kết – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Dài
 • Nơi Trú Ngụ Không Có Trong Bản Đồ – Nguyễn Thị Thanh Bình, Tịnh Thủy - Truyện Dài
 • Những Mảnh Mắt Nhìn – Thái Cường - Truyện Dài
 • Bồ Câu Không Đưa Thư – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Dài
 • Những Đứa Trẻ Mắc Zịch – Trần Nhã Thụy - Truyện Dài
 • Như Núi Như Mây – Nguyễn Đông Thức - Truyện Dài
 • Tháng Ngày Tôi Sống Với Những Người Cộng Sản – Thanh Nghị - Truyện Dài
 • Vĩnh Biệt Mùa Hè – Nguyễn Đông Thức - Truyện Dài
 • Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Dài
 • Người thầy – Hồi ức của một nhà giáo Mỹ – Frank McCourt - Truyện Dài
 • Như Thiên Đường Lạnh – Nguyễn Thị Thụy Vũ - Truyện Dài
 • Chuyến Tàu Nhật Thực – Đinh Phương - Truyện Dài
 • Những Cô Em Gái – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Dài
 • Ngồi Khóc Trên Cây – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Dài
 • Thương Nhớ Mười Hai – Vũ Bằng - Truyện Dài
 • Hoa Hồng Xứ Khác – Nguyễn Nhật Ánh - Truyện Dài