Những Ngày Tươi Đẹp – Đoàn Thạch Biền

Những Ngày Tươi Đẹp Tác giả: Đoàn Thạch Biền Nhà Xuất Bản Văn Hóa Văn Nghệ Tp. HCM và Công ty Sách Phương Nam ấn hành Giọng đọc: Hà Diễm 

Lớn Lên Trên Đảo Vắng – Johann Wyss

Lớn Lên Trên Đảo Vắng Tác giả: Johann Wyss Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành Giọng đọc: Hồng Nhị

Robinson – Đa-Ni-En ĐêPhô

Robinson Tác giả: Đa-Ni-En ĐêPhô Nhà xuất bản Văn Học ấn hành 2008 Giọng đọc: Quang Điền

Nơi Trú Ngụ Không Có Trong Bản Đồ – Nguyễn Thị Thanh Bình, Tịnh Thủy

Nơi Trú Ngụ Không Có Trong Bản Đồ Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình, Tịnh Thủy Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành  Giọng đọc: Hà Diếm 

Khi Tựa Gối Khi Cúi Đầu – Cao Huy Thuần

Khi Tựa Gối Khi Cúi Đầu  Tác giả: Cao Huy Thuần   Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành năm 2011 Giọng đọc: Như Minh 

Thú Hoang – Nguyễn Thị Thụy Vũ

Thú Hoang  Tác giả: Nguyễn Thị Thụy Vũ   Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn và Công ty Sách Phương Nam ấn hành    Giọng đọc: Kim Phượng   

Ngã Hai – Nguyễn Hiệp

Ngã Hai Tác giả: Nguyễn Hiệp  Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Phạm Hùng 

Người Bị CIA Cưa Chân 6 Lần – Mã Thiện Đồng

Người Bị CIA Cưa Chân 6 Lần Tác giả: Mã Thiện Đồng Nhà xuất bản Tổng Hợp TPHCM ấn hành Giọng đọc: Phạm Hùng

Túp Lều Nát – Nguyễn Đổng Chi

Túp Lều Nát  Tác giả: Nguyễn Đổng Chi Nhà Xuất Bản Trẻ ấn hành  Giọng đọc: Minh Hạnh 

Alain Nói Về Hạnh Phúc – Émile Chartier

Alain Nói Về Hạnh Phúc Tác giả: Émile Chartier Nhà xuất bản Trẻ ấn hành Giọng đọc: Thủy Tiên

Người thầy – Hồi ức của một nhà giáo Mỹ – Frank McCourt

Người thầy - Hồi ức của một nhà giáo Mỹ Tác giả: Frank McCourt Nhà xuất bản Hội Nhà Văn & Nhã Nam ấn hành Giọng đọc: Trọng Thanh

Hãy Chăm Sóc Mẹ – Shin Kyung Sook

Hãy Chăm Sóc Mẹ Tác giả: Shin Kyung Sook Nhà xuất bản Hà Nội & Công Ty Nhã Nam ấn hành Giọng đọc: Thanh Trúc

Ảnh Hưởng Đạo Phật Trong Đoạn Trường Tân Thanh – Dương Anh Sơn

Ảnh Hưởng Đạo Phật Trong Đoạn Trường Tân Thanh Tác giả: Dương Anh Sơn Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành Giọng đọc: Hướng Dương

Thằng Nhóc – An-Phôngx Đô-Đê

Thằng Nhóc Tác giả: An-Phôngx Đô-Đê Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành 1999 Giọng đọc: Bá Chung

Hạ Đỏ – Nguyễn Nhật Ánh

Hạ Đỏ Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh "...Cuối năm lớp chín, tôi học bù đầu, người xanh như tàu lá. Ngày nào mẹ tôi cũng mua bí đỏ về nấu canh...

Nghe nhiều