Vô Ngã Là Niết Bàn – HT Thích Thiện Siêu

Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Siêu

Trải qua nhiều năm giảng dạy Phật pháp cho Tăng ni cố đô Huế, Phật học viện Hải Đức – Nha Trang, trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 1 tại Hà Nội, cơ sở II tại TP. HCM, HT đã có niều tác phẩm được in thành sách và nhiều bài viết đã được kết tập thành bộ (Trí Đức Văn Lục) chưa xuất bản. Nay mở đầu công tác in ấn  các tài liệu Phật học, Ban Báo chí, in ấn và Xuất bản tập hợp một số bài viết của HT trong những năm gần đây để in thành tuyển tập lấy tên là: “ VÔ NGÃ NIẾT BÀN”. Nội dung của tuyển tập này sẽ giới thiệu một cái nhìn trí tuệ, từ bi và một niềm tin đạo trong sáng.


  Sách nói khác:

 • Đại Đường Tây Vực Ký – Thích Như Điển - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Xuân Trong Cửa Thiền – Thích Thanh Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thuần Hóa Tâm Hồn - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Giận – Thích Nhất Hạnh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Bàn Về Hạnh Phúc - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Phật Học Căn Bản - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Từ Nụ Đến Hoa - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Vì Sao Tôi Khổ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Tâm Bất Sinh - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Vô Ngã Vô Ưu - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thế Là Già - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Bước Đầu Học Phật – Sách nói – Thích Thanh Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thơm Ngát Hương Lan - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Điều Trị Bệnh Tận Gốc - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Thế Giới Cực Lạc – Thích Nhật Từ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Ý Tình Thân - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Làm Việc – Một Nguồn Vui - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Chủ Động Cái Chết - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Chơn Lý Khất Sĩ - Tổng Hợp Phật Pháp
 • Lắng Nghe Hơi Thở - Tổng Hợp Phật Pháp