Sống nên biết mình là ai
Đừng làm cha mẹ, đêm dài âu lo.

Sống nên có nhận có cho
Người cho người nhận, nào lo thiệt thòi.

Sống nên bỏ thói đua đòi
Chạy theo vật chất, sầu lo đêm ngày.

Sống nên tạo công đức dày
Cho con cho cháu, sau này hưởng lây.

Sống nên thấy khổ giúp ngay
Tâm luôn hướng thiện, nạn tai giải trừ.

Sống nên rộng lượng nhân từ
Vị tha tất cả, thói hư người đời.

Sống nên đạp đất đội trời
Hiên ngang khí phách, một đời sạch trong.

Sống nên ăn ở một lòng
Ăn ngay nói thẳng, chẳng vòng chẳng vo.

Sống nên phân biệt chánh tà
Tránh xa người xấu, mới là người khôn.

Sống nên nhỏ tiếng ôn tồn
Đừng nên quác mắng, cho hồn thảnh thơi.

Sống nên có làm có chơi
Đừng nên mê ngủ, chơi bời thâu đêm.

(st)