Sống chết kề nhau trong tóc tơ
Có nhiều kiếp sống vẫn nằm mơ.
Chỉ đang tồn tại bằng hơi thở
Rồi chết đi như chưa sống bao giờ..

Có kẻ chết đi vẫn sống hoài
Trong lòng nhân thế chẳng phôi phai
Bởi tâm hi hiến cùng nhân loại
Người ấy ra đi vẫn… sống dài…

Ta đến nơi đây ắt vạn lần…
Nổi chìm, tan biến tựa phù vân
Phải chăng hiện hữu rồi… vô nghĩa?
Nằm xuống, vương mang khối nghiệp trần…

Hãy sống như ngày mai chết đi!
Sống cùng Trí Tuệ với Từ Bi 
Hôm nay Tỉnh thức, vui hành thiện
Mai dẫu vô thường, buông, xá chi!…

Hãy sống như chỉ sống một đời
Nụ cười Hỷ Xả thắp trên môi
”Ngày đến, người cười, mình ta khóc
Ngày đi, bao kẻ khóc, ta cười…”

Sống chết cận kề trong phút giây
Ngay trong hơi thở, trút thân này!
Quay về Chánh niệm tan niềm tục
Lòng nhẹ nhàng vui trước đổi thay..

Thích Tánh Tuệ