Hít thở vào sâu thật nhẹ nhàng,
Mỗi làn hơi thở mỗi bình an.
Tinh thần sảng khoái thêm thanh thản,
Thể chất thong dong lại vững vàng.
Bốn đại điều hoà vơi mỏi mệt,
Năm căn đoan chánh bặt tham sân.
Tâm thiền rạng chiếu thong dong bước,
Lặng lẽ năm dài vui gió trăng…!

Thích Chúc Hiền

SỐNG THIỀN

Hít nhẹ thân tâm thoáng nhẹ nhàng
Trở về hơi thở sống khinh an
Sảng khoái cuộc đời thêm thư giản
Tự tại thong dong thật vững vàng
Điều hoà tứ đại không mỏi mệt
Thực hành chánh niệm bớt tham sân
Đời ta sáng đẹp trong từng bước
Vui với mây ngàn ngắm gió trăng.

Tánh Thiện

Thiền Tập

Hơi thở nương theo bước nhịp nhàng,
Hành thiền thong thả chạm bình an.
Nghe nguồn an lạc lòng thanh thản,
Hóa hiện dưới chân đóa sen vàng.
Buông xả thân tâm quên mỏi mệt,
Lòng không còn vướng sắc tham sân.
Chân như một hướng về nhẹ bước,
Gió thổi mây tan hiện bóng hằng…!

Cư Sĩ Đan Hà

TỰ TẠI SỐNG THIỀN

Muốn tuổi trung niên sống nhẹ nhàng
GIữ gìn sức khỏe mới khang an
Thiền hành sớm tối cho thanh thản
Tự tại ung dung chẳng vội vàng
Vướng Stress ( strét) làm tăng dần mỏi mệt
Nhờ Thiền …bớt vướng những si…sân
Ngày ngày tiếp nối ta từng bước
Phấn khởi niềm vui theo ánh trăng

Huệ Hương

THANH THẢN

Thanh thản ngày lên thấy nhẹ nhàng,
Nương cùng nhịp thở sáng lòng an.
Chu toàn việc đến theo lời ngọc..
Dấu tích chuyện qua nhớ kệ vàng…
Giữ chặt niệm rong tâm lặng tĩnh,
Lơ là ý khởi dạ lang bang.
Đường thiền trụ được ta vui bước,
Sớm tối đi về ngắm nước trăng..

PT. Minh Đạo 

SỐNG THIỀN

Lắng lặng tâm tư để nhập thiền
Hít vào hơi thở thật bình yên
Thở ra nhẹ nhỏm lòng thanh tịnh
Miệng mỉm cười vui với chính mình
An trú nơi đây không tạp niệm
Ngắn dài sâu cạn rõ căn nguyên
Hương đêm thanh khiết trăng ngời chiếu
Tháng năm  lặng lẽ nở̉  hoa thiền

 CHÂU NGỌC

SỐNG THIỀN

Khép mắt điều thân cho vững vàng
Từng hơi thở nhẹ thật bình an.
 Cho hồn sâu lắng lòng thanh thản
 Thân trí lặng yên tiếng nhịp nhàng.
 Mệt mõi dần vơi theo chánh niệm
 Tâm hoa bừng hé chợt dâng tràn.
 Thiền môn thanh tịnh niềm chan chứa
 Hạnh phúc quanh ta nỗi rộn ràng.

PT Tâm Minh

TIN VUI

Quảng Đức hân hoan rộng cửa thiền
Đón người muôn nẻo hợp đoàn viên
Cùng nhau chia sẻ môn Thiền định
Trợ giúp đường tu mãi thản nhiên
Đóng cửa năm căn nhập cảnh thiền
Hít vào tâm lặng thoáng bình yên
Thở làn hơi nhẹ xua phiền não
Tâm cảnh giao hoà vui cảnh tiên.

Thanh Phi

TU THIỀN

Tĩnh tọa. Vào ra thở nhịp nhàng…
Thân tâm lắng đọng phút bình an
Chào bao vọng tưởng, chào tri kiến
Tiễn những phan duyên, tiễn bạc vàng…
Uyển chuyển kim ngôn xua ác dữ
Sâu mầu diệu pháp giải si sân
Uyên huyền sáu cửa không còn cửa
Chớp mắt cười thiền đón ánh trăng.

Nha Trang 19/9/2018
Cư sĩ Vĩnh Hữu