Tâm từ bi là một tâm lượng rộng lớn có thể dung chứa được những gì khó dung chứa.

Tâm ích kỉ thì tinh thần yếu ớt không đủ dũng khí để đón nhận những điều bất như ý, vì thế trong lòng dễ sanh oán hận, hiềm khích.

tam tu bi
-st-

Bài liên quan