Sợ hãi và lo âu bắt nguồn từ tham và bám víu nhưng :
– Những lạc thú dường như đi qua quá nhanh.
– Những ước đoán đầy sợ hãi lo âu thì dường như không bao giờ chấm dứt.
– Những thăng trầm cuộc sống như thích đùa giỡn với con người.

Đức Phật dạy:
Ái sanh ra khổ, ái sanh lo âu.
Người không còn tham ái không còn khổ, nói chi đến lo âu.

tham ai la nguyen nhan dau kho
Một đời người lo cho mình lo cho con lại tiếp tục lo cho cháu…
Chưa giàu muốn giàu, giàu rồi muốn giàu thêm. Chất chứa càng nhiều sợ hãi lo âu càng tăng.

Theo lời Phật dạy cõi đời này không có gì thường hằng mãi mãi mọi thứ luôn chuyển động và thay đổi.

Có thành sẽ có hoại tất cả mọi hình thức bám víu đều đưa đến khổ đau.

Người ít tham cầu càng ít sợ hãi. Người làm chủ được tâm tham thì sẽ làm chủ được sự sợ hãi.

-st-