Ta nhìn 
thấy Phật
thảnh thơi
Cờ giăng
Đèn thắp
khắp nơi vui mừng
Ta nhìn 
Thấy Phật
trên đường
Phật hè phố
Phật trong gương soi nhìn
Tìm chưa thấy Phật trong mình
Lăng xăng
Giãi đãi
Lình xình lo toan
Ta nhìn 
thấy Phật tỏa quang
Nghe câu pháp cú
tâm an về nhà
Phật tại gia đó: Mẹ già
Mênh mang ân đức
Đậm đà yêu thương
Ta nhìn
thấy Phật trong gương
Niềm tin vững chãi 
đường trường ngày mai.

Cư sĩ Vĩnh Hữu