Khi ta học hỏi thêm Thiền
Thay đổi tâm tánh, dịu hiền dễ thương
Sân Si Tham Hận đoạn trường
Trong tâm sẽ thấy, tình thương vô bờ.

Khi trẻ dương oai phất cờ
Lúc già cũng sẽ… cậy nhờ cháu con
Việc gì cũng sẽ hao mòn
Tâm thành chắc chắn, mãi còn phước lưu.

Cả đời vất vả chắt chiu
Tạo nên cơ nghiệp, về hưu dưỡng già
Mấy ai trọn vẹn cửa nhà
Tiền tài danh vọng, ngọc ngà cao sang.

Ta nên nương ánh Đạo vàng
Tu tâm dưỡng tánh, phước đang lớn dần
Mai sau có phúc có phần
Trăm năm ta cũng, chẳng cần lo chi.

Đời người ai cũng ra đi
Vô thường đi đến, biết khi nào lường
Thiện tâm được Phật Mười Phương
Độ trì gia hộ, trọn đường Chân như !


Hoàng Hải