Thở cho vui cửa vui nhà
Thở cho tĩnh lặng thân an ý bình
Thở cho trời đẹp trời xinh
Thở cho hoa nở bốn mùa tốt tươi.

Thở cho ánh mắt biết cười
Thở cho hoa nở trên môi mỗi người
Thở cho em, thở cho tôi
Cho tan bớt khổ cho đời thêm vui.

Làng Mai