(PPUD) Hoa là vật báu kỳ diệu của thiên nhiên mà tạo hóa đã ban cho trái đất chúng ta. Thơ là nỗi lòng của người thi sĩ. Nụ cười trẻ thơ là nụ cười hồn nhiên và vô tư nhất cõi trần gian.

Thơ, hoa và nụ cười (Phần 01)

Thơ, hoa và nụ cười (Phần 01)

Thơ, hoa và nụ cười (Phần 01)

Thơ, hoa và nụ cười (Phần 01)

Thơ, hoa và nụ cười (Phần 01)

Thơ, hoa và nụ cười (Phần 01)

Thơ, hoa và nụ cười (Phần 01)

Thơ, hoa và nụ cười (Phần 01)

Thơ, hoa và nụ cười (Phần 01)

Thơ, hoa và nụ cười (Phần 01)

Tin ảnh: Tâm Thanh

Theo Phật Pháp Ứng Dụng