Nâu sồng dưới nắng sen treo
Thời không tịch mịch
Sớm chiều an nhiên
Xua tan biết mấy ưu phiền
Chập chùng mưa gió phan duyên trêu đùa
Nâu sồng bạc dưới nắng trưa
Bước thiền 
Gõ gậy
Sân chùa thân quen
Đạo vui lướt dưới hoa đèn
Người đi kẻ ở 
Đêm đen qua rồi
Đã qua hoán đổi chuyển dời
Tâm kinh vi diệu không lời
Vô âm 
Nửa chang nắng
Nửa bóng râm
Nâu sồng khẽ bước lặng thầm dưới hoa
Tuổi xanh nhuộm bạc tuổi già
Sáng thơm tuổi đạo 
Đi qua mộng dài
Bến bờ mê giác không hai
Sắc không bất nhị 
Dép hài mòn sân
Thời không đượm nét thanh bần
Y vàng xếp gấp hành thâm chốn về
Chuông vừa báo Ngọ
Lặng nghe
Nâu sồng hòa sắc hoa xòe cánh hương…


Tâm Không Vĩnh Hữu