Duỗi cánh tay ôm choàng ba cõi
Rừng ta la song thọ với chiên đàn
Nghe núi đàn và biển tấu mang mang
Đêm châu thổ thơm tràn hương lúa xạ.

Về đây em nghe rừng thu thay lá
Gió sẽ hôn lên màu tóc tháng năm
Mẹ sẽ đốt nhang thơm ngát mái trăng rằm
Mình quỳ xuống tạ ơn từng hạt muối.

Đêm sẽ hát vào mênh mông sương khói
Diệu âm hề! Vũ khúc Thủ Lăng Nghiêm
Vô núi, trừng tâm ba năm thiền
Vỡ lẽ càn khôn say ngây ngất.

Phù trần tàng ẩn thiên chân Phật
Pháp tướng xanh lên nghĩa thượng thừa
Xuân hạ chở đầy bao hương sắc
Mình ngồi thả mộng xuống sông mưa.

(ST)