Vàng hoe Vạn Thọ cõi thiền
Cửa Không Không Cửa bao triền phược không
Trời Tây dạo bước phương Đông
Nắng soi nón lá bóng hồng tìm ai?
Thiêng liêng hợp sắc lễ đài
Cờ giăng, đèn mắc, hoa khai reo mừng
Tìm người mỏi gót mòn chân
Phật hài nhi ở sau lưng không nhìn
Đản sanh Phật ngự Tâm mình
Trong veo ánh mắt, thiện lành nghĩ suy
An từng hơi thở, bước đi
Tìm đâu cho khổ, tìm chi cho già?
Quay về với Phật trong ta
Nụ cười hoan hỷ về nhà ngủ ngon.

 Tâm Không Vĩnh Hữu