Tâm Từ có năng lực, có khả năng đổi dữ ra lành.

Cũng như tư tưởng oán ghét thù hận có thể tạo nên những chất độc ảnh hưởng đến cơ thể con người, cũng thế ấy, tâm Từ có thể tạo ảnh hưởng an lành giúp hành giả thêm sức khoẻ.

Tư tưởng độc ác đầu độc con người.
Tư tưởng trong sạch giúp cơ thể con người trở nên lành mạnh.

Người có tâm Từ luôn luôn được chư Thiên hộ trì.

Người có tâm Từ sẽ sống ở cõi trời, và cõi trời ấy chính ta tạo ra. Cho đến những ai lân cận tiếp xúc với người có tâm Từ cũng chứng nghiệm được phước lành ấy.

Người có tâm Từ gương mặt tươi sáng vì gương mặt là phản ảnh của nội tâm. Khác với tâm giận, máu trong cơ thể nóng, dồn lên làm đỏ mặt .

Tâm Từ trái lại làm cho tinh thần vui vẻ, thân có cảm giác thoải mái an lành, máu được thanh lọc trong sạch và gương mặt hiền từ dễ mến.

Người thấm nhuần tâm Từ đến lúc lìa đời cũng được an vui, vì trong lòng không chứa chấp tư tưởng sân hận. Sau khi tắt thở, gương mặt tươi tỉnh ấy là phản ảnh của sự ra đi bình an. vì sẽ tái sanh vào cảnh giới nhàn lạc.

-st

Bài liên quan